PYŁY DROBNE W POLSCE - normy i raport 2015 roku

Dla pyłów o charakterze drobnym PM10 w naszym kraju przyjmuje się trzy zasadnicze poziomy:

- dopuszczalny - 50 μg/m3.

Poziom ten nie jest właściwy ale i nie wywołuje ciężkich skutków dla człowieka i jego zdrowia.

- informowania – 200 μg/m3.

Stanowi on ważny sygnał, że sytuacja nie jest właściwa i należy ograniczyć aktywność człowieka na powietrzu. Ma to związek z przekroczoną normą.

- alarmowy – 300 μg/m3.

Jest to zła sytuacja, wynikająca z kilkakrotnego przekroczenia norm. Wskazane jest bezwzględne ograniczanie przebywania na powietrzu. Przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych, w domach są wskazane szczególnie dla osób chorych.

 

Wskazane poziomy ujmowane są domowo.

 

O ile poziomy alarmowe są w naszym kraju stosunkowo rzadko (kilka razy w ciągu roku), to już poziomy informowania zdarzają się nawet kilkadziesiąt razy w ciągu roku. Wpływ na ten stan mają czynniki takie jak pogoda, działalność człowieka. Należy też zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu.

Nasz kraj sam wprowadził poziomy z zakresu informowania oraz alarmowy dla pyłu PM10. Unijne przepisy oraz rozwiązania w zakresie pyłów, obejmują bowiem jedynie poziom dopuszczalny. W Polsce jest to na takim samym poziomie jaki występuje w UE.