Oznakowanie - miejsca, rurociągi, pojemniki

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku, nakłada zobowiązania z zakresu substancji chemicznych i ich mieszanin (zmieniono ją ustawą z dnia 20 marca 2015r.). Na tej podstawie Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2015r. określił:

- oznakowanie konieczne dla zbiorników i pojemników, które służyć mają do przechowywania substancji lub też mieszani

Czytaj więcej

Detergenty i obowiązki

Zgodnie z przepisami – rozporządzeniem – WE nr 648/2004r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r., produkt podlega tym przepisom w zakresie detergentów, w sytuacji kiedy spełnia warunki, które zostały określone w definicji ujętej w art.2 pkt 1. Należy tu dodać, że funkcją nadrzędną detergentu jest czyszczenie, mycie lub pranie.

Deter

Czytaj więcej