Przeglądy substancji czynnych - postępy w programie

Postępem rozpoczął się rok 2016, jeżeli chodzi o prace, związane z programem przeglądów substancji czynnych, stosowanych w przypadku produktów biobójczych. Osiem rozporządzeń zostało opublikowanych w ciągu ostatniego miesiąca. Dotyczą one zarówno pozytywnych jak i negatywnych opinii.

W stosunku do:

- triklosanu - CAS: 3380-34-5,

- PHMB - CAS: 27083-27-8 i 32289-58-0,

- nadtlenku 2-butanonu - CAS 1338-23-4,

- cybutryny - CAS: 28159-98-0,

zapadła decyzja o ich niezatwierdzeniu.

Triclosan oraz PHMB nie uzyskały zatwierdzenia w zakresie związanym z higieną ludzi – PT1. Tego rodzaju substancje są popularne jako produkty przeznaczane do dezynfekcji skóry. Dotyczy to między innymi środków do higienicznej dezynfekcji rąk.

Z kolei BHMP zostaje niezatwierdzone dodatkowo w PT6 – konserwacji produktów stosowanych podczas przechowywania, jak i w PT9 – konserwacji włókien, gumy i materiałów polimerowych.

Zatwierdzony został nadtlenek 2-butanonu w PT1 i PT2. Należy jednak zauważyć, że na naszym rynku brak jest produktów zawierających tę substancję czynną.

Z kolei cybutryna nie będzie już mogła być wykorzystywana w przypadku produktów przeciwporostowych – PT21.

Produkty uznawane za biobójcze, które zwierają wymienione wyżej substancje w odpowiednich grupach produktowych, mogą być nadal udostępniane przez okres 12 miesięcy, od daty ich niezatwierdzenia. W sytuacji, kiedy produkt ma zastosowanie dodatkowo w innych grupach produktowych, może nastąpić ich zawężenie, biorąc pod uwagę zastosowanie.

Poza samymi decyzjami o braku zatwierdzenia, opublikowano również 4 rozporządzenia. Dotyczą one zatwierdzeń substancji czynnych w różnych grupach produktowych. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dotyczy to produktów biobójczych, należy złożyć we właściwym terminie wniosek o wydanie, bądź wzajemne uznanie pozwolenia w tzw. procedurach europejskich.

Należy też zauważyć, że 17 lutego 2016 roku Komitet ds. produktów biobójczych przyjął 3 nowe i pozytywne opinie. Dotyczą one zatwierdzenia: cyflutryny /CAS: 68359-37-5/, oraz Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki, Serotyp 3a3b, Szczepu ABTS-351, mającego zastosowanie w insektycydach (PT 18), jak również kwasu cytrynowego w produktach, mających przeznaczenie do dezynfekcji (PT 2).

Najprawdopodobniej już niedługo można się spodziewać rozporządzenia regulującego kwestie zatwierdzania tych substancji.