PYŁY DROBNE W POLSCE - normy i raport 2015 roku

Dla pyłów o charakterze drobnym PM10 w naszym kraju przyjmuje się trzy zasadnicze poziomy:

- dopuszczalny - 50 μg/m3.

Poziom ten nie jest właściwy ale i nie wywołuje ciężkich skutków dla człowieka i jego zdrowia.

- informowania – 200 μg/m3.

Stanowi on ważny sygnał, że sytuacja nie jest właściwa i należy ograniczyć

Czytaj więcej