Obowiązkowe raporty - instalacje przemysłowe emitujące LZO

W przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku, art. 7 ust. 1, o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. z 2013 r. poz.1107 z póź. zm. – podmiot, który korzysta ze środowiska, którego działalność powoduje emisje lotnych związków organicznych – LZO, sporządza oraz wprowadza do Krajowej bazy dane, dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, w terminie do końca lutego każdego roku. Termin ten dotyczy danych pochodzących z poprzedniego roku kalendarzowego.

Krajowa baza danych, informacje te wykorzystuje na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat stosowanych za wprowadzanie gazów bądź pyłów do powietrza, systemu bilansowania gazów cieplarnianych, jak również sprawozdawczości. Stanowią one również pomoc w przypadku oceny bieżącej jakości powietrza.

Pewne jednak wątpliwości, wzbudza rejestrowanie w krajowej bazie KOBIZIE instalacji, w których emitowane są LZO w sposób niezorganizowany. W myśl ustawy, nie ma bowiem podstawy do wyłączenia emisji niezorganizowanej z raportowania do KOBIZIE. Dzieje się tak, tym bardziej, że emisja może podlegać standardom emisyjnym – wymagać pozwolenia na emisję – i że docelowo raportowanie do KOBIZIE ma w zasadzie zastąpić wykaz emisji, które są wykorzystywane na potrzeby opłat pochodzących z tytułu korzystania ze środków w zakresie emisji pyłów oraz gazów.