Detergenty i obowiązki

Zgodnie z przepisami – rozporządzeniem – WE nr 648/2004r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r., produkt podlega tym przepisom w zakresie detergentów, w sytuacji kiedy spełnia warunki, które zostały określone w definicji ujętej w art.2 pkt 1. Należy tu dodać, że funkcją nadrzędną detergentu jest czyszczenie, mycie lub pranie.

Detergenty, które są przeznaczone do mycia, prania bądź czyszczenia w myśl obowiązujących przepisów – które nie zawierają w swoim składzie środków czynnych powierzchniowo muszą spełniać jednocześnie takie wymagania. W myśl przepisów, producent detergentu powinien w sposób właściwy go oznakować, przygotować i umieścić na internetowej stronie wykaz jego składników. Jednocześnie na żądanie właściwych służb powinien udostępnić arkusz personalny dla personelu medycznego.

Przepisy z zakresu CLP w odniesieniu do uchylonej dyrektywy 1999/45/WE oznacza większe restrykcje oraz wymogi. Dotyczy to szczególnie klasyfikacji i oznakowania produktów używanych codziennie.

Poszczególni producenci wskazują, że muszą swoje produkty oznakować piktogramem GHS05 ze względu na obecność środków powierzchniowo czynnych. Umieszczenie w kategorii 1 w stężeniu powyżej 3% często odstrasza ewentualnych konsumentów. Z tego powodu niekiedy zapada decyzja o prowadzeniu kosztownych badań związanych ze skutkami działania. Często stosowanym rozwiązaniem jest również przyłączanie się do branżowych sieci, udostępniających dane, badania oraz ekspertyzy. Tym samym można łatwiej dokonać klasyfikacji z wykorzystaniem zasad o charakterze pomostowym zgodnych z przepisami CLP.

 

2015 rok to również wprowadzenie akcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości – AISE – o nazwie „Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci”. Akcja powstała w wyniku rosnącej liczby zgłoszeń zatruć i uszkodzeń ciała, oczu w wyniku kontaktu detergentów oraz dzieci. W naszym kraju inicjatywa ta jest wspierana przez Ministerstwo Gospodarki jak również przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. Zgodnie z nowymi przepisami zewnętrzne opakowanie płynnych detergentów o przeznaczeniu w celu prania powinno być jednorazowego użycia. Dodatkowo musi spełniać wymagania między innymi z zakresu przyciemniana i nieprzejrzystości, zawierać informację „Chronić przed dziećmi”. Względy bezpieczeństwa mówią również o tym by opakowanie pozwalało się wielokrotnie zamykać i uniemożliwiać takie otwieranie przez dzieci. Z kolei opakowanie traktowane jako rozpuszczalne powinno zawierać czynnik zniechęcający. Uwzględniono również inne względy bezpieczeństwa dla skutecznego zastosowania dla opakowań rozpuszczalnych.