ADR - doradca potrzebny

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że zapisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych jak również Umowy europejskiej ADR dotyczącej przewozu drogowego towarów o charakterze niebezpiecznym nakładają pewne wymogi oraz obowiązki.

Ustawa oraz Umowa ADR, określa, że każde przedsiębiorstwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych, pakowaniem, za

Czytaj więcej