ADR - doradca potrzebny

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że zapisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych jak również Umowy europejskiej ADR dotyczącej przewozu drogowego towarów o charakterze niebezpiecznym nakładają pewne wymogi oraz obowiązki.

Ustawa oraz Umowa ADR, określa, że każde przedsiębiorstwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych, pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, powinno wyznaczyć jednego/lub więcej doradców związanego ze sprawami bezpieczeństwa. Wyłączeniem są tylko pewne kategorie przedsiębiorstw.

Doradcą w kwestiach bezpieczeństwa w zakresie transportu, może zostać osoba posiadające ważne świadectwo wydane przez Dyrektora TDT. Odpowiednio wyznaczony doradca może być pracownikiem przedsiębiorstwa bądź też osobą niezatrudnioną bezpośrednio. Obowiązki obejmują między innymi: śledzenie zgodności działalności z przepisami oraz wymaganiami, wdrażaniu odpowiednich procedur i instrukcji.

W sytuacji kiedy działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych tylko podlega wykorzystaniu wyłączeniu, nie ma obowiązku na wyznaczenie doradcy. Mimo to nadal istnieje obowiązek związany z przeszkoleniem pracowników – art. 14 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Należy pamiętać, że brak dostosowania się do przepisów wiąże się z różnego rodzaju karami.